12.02.2019

Моделі змін у проекті структури робочих місць

Original: https://www.ssc.wisc.edu/~wright/Jobs-structure.html

Цілі досліджень
Цей проект досліджує закономірності трансформації структур зайнятості в розвинених капіталістичних країнах в останній половині 20-го століття, з особливим акцентом на те, наскільки зміни у структурах зайнятості створюють робочі місця різної «якості». Зокрема, ми стурбовані тим, наскільки в поточному періоді картина створення робочих місць поляризована: хороші робочі місця і погані робочі місця ростуть набагато швидше, ніж робочі місця в “середній” структурі зайнятості.

Перший етап дослідження зосереджувався на якості робочих місць, створених у Сполучених Штатах у періоди розширення робочих місць з 1960-х до 1990-х років. Центральними результатами цього дослідження є: по-перше, економічний бум у 1990-х роках призвів до асиметричної поляризації робочих місць: дуже сильне розширення робочих місць у верхньому ряді структури зайнятості у поєднанні з дуже обмеженим зростанням у середині. По-друге, у той час як зростання робочих місць у верхній частині було сильним у 1990-х роках, загальна схема розширення робочих місць була набагато менш сприятливою для робочої сили в цілому, ніж у попередніх розширеннях. По-третє, з 1960-х років відбулися різкі зміни в расовій і гендерній структурі розширення робочих місць: ґендерні відмінності в розширенні робочих місць були дуже різкими в 1960-х і досить приглушеними в 1990-х роках, тоді як расово поляризований характер розширення робочих місць збільшився, особливо в нижній частині структури зайнятості. Нарешті, імміграція, особливо латиноамериканців, глибоко пов’язана з розширенням зайнятості на нижчих рівнях структури зайнятості. В основі цих описових моделей лежать кардинальні зміни в галузевих моделях розширення робочих місць у 1990-х роках порівняно з 1960-их: набагато повільніше зростання робочих місць середнього рівня у 1990-х роках має коріння в занепаді виробництва; посилення росту робочих місць на нижньому кінці відбувається за рахунок прискореного зростання роздрібної торгівлі та особистих послуг у 1990-х роках; і дуже сильне зростання робочих місць з високим рівнем кінця відбувається у високотехнологічних секторах.

Наступний етап цього проекту буде побудований на цьому дослідженні трьома принциповими способами: (1) Він поширить дослідження назад до 1950 року, використовуючи різні дані, ніж у первинному проекті; (2) Він буде розширювати проект порівняно, вивчаючи закономірності розширення робочих місць у тих розвинених країнах, для яких доступні порівнянні дані; (3) Вона буде використовувати важелі порівняльної бази для вивчення різноманітних макро-структурних пояснень коливань цих моделей у часі та між країнами. Особливий інтерес представляє ступінь впливу на моделі державного регулювання ринків праці та інших економічних змінних. Я також вивчу, якою мірою галузеві моделі зростання продуктивності праці, вплив міжнародної конкуренції та ставки профспілок можуть спричиняти відмінності в моделях зростання робочих місць.

Примітка про метод аналізу
Цей проект обертається навколо опису та пояснення змін у моделях зростання робочих місць. Ключовою методологічною проблемою є визначення того, яким чином у роботі буде диференційовано «робочі місця», а потім як буде оцінюватися закономірності зростання серед визначених робочих місць. Метод, який використовується в проекті, передбачає створення великої матриці зайнятості за галузями для оплачуваної робочої сили, в якій клітини в цій матриці визначають різні види робочих місць в економіці. У 1990-х роках у США, наприклад, була створена матриця з 42 секторами з 23 секторами, що дало понад 2000 різних видів робіт. Прикладами типів робочих місць на цьому рівні дезагрегації є прибиральники послуг з ремонту бізнесу; водії автобусів і вантажівок у роздрібній торгівлі; секретарі та друкарні у довготривалому виробництві; і фінансових менеджерів у оптовій торгівлі. Ці 2000 + робочих місць тоді були рангові за середнім погодинним заробітком людей у ​​роботі. Ці посередницькі заробітки в робочих місцях можна інтерпретувати як індекс потенціалу заробітку кожного виду роботи (тобто кожна клітина в матриці за окремою галуззю). Після того, як 2000 + робочих місць будуть оцінені таким чином, можна буде вивчити закономірності зростання робочих місць у цьому розподілі. Так, наприклад, у 1990-х роках у США 35% від загальної кількості робочих місць відбувалося у верхньому квинтилі цього розподілу робочих місць, 22% – у нижньому квинтилі, але лише 6% – у середньому квинтілі.

Однією з переваг цього методу є те, що варіації між часом і місцем у дрібнозернистих деталях систем занять і секторальних класифікацій істотно не впливають на результати. Тобто, для того, щоб задати питання про форму, “який відсоток загального зростання робочих місць відбувається у верхньому квинтилі рангового розподілу роботи” (як визначено вище), все, що нам потрібно, – це упорядкування рангу клітин матриця заняття за секторами. Малі відмінності в системах класифікації професій і секторів, які використовуються для побудови цієї матриці, матимуть лише граничні наслідки для спостережуваних моделей. Враховуючи, що в міжнародних порівняннях, а також аналізів у часі в одній країні, класифікаційні системи часто змінюються, це значно полегшує аналіз.

Публікації з проекту

«Американська машина робіт: траєкторія хороших і поганих робочих місць в 1960-х і 1990-х роках»  (з Рейчел Дуаєр), Бостон Ревю, грудень 2000

Технічний додаток (HTML)

« Візерунки розширення робочих місць у США: порівняння 1960 і 1990 років»  (з Рейчел Дуаєр) Соціально-економічний огляд 2003 1:289-325.
Додаток до «патерни підйомів Робота в США: порівняння 1960-х і 1990-х років» Ерік Олін Райт і Рейчел Дуаєр


«Зростаючий окремо: “нова економіка” і робота поляризація в Каліфорнії, 1992-2000»
  Рут молочник і Рейчел Дуаєр, Pp. 3-35 в Штаті Каліфорнія праці. (Берклі, Каліфорнія: Каліфорнійський університет Прес.)

About The Author

admin

Comments are closed.